skip to Main Content

LAVT SELVVÆRD

Du behøver ikke at være perfekt for at blive elsket, eller for at elske dig selv som du er

Tvivler du på dit eget værd og er du din egen værste kritiker? Er dit fokus på alt det du ikke synes er godt nok eller kan gøres bedre? Få nye værkstøjer til at styrke dig selv og hjælp til at arbejde med dine snubletråde, så dit selvværd styrkes. Din balance er allerede inde i dig, det handler om hvilken stemme, du lytter til – den der bygger dig op, eller den der trækker dig ned. På denne side kan du læse mere om lavt selvværd, og hvordan du kan finde hjem til dig selv igen.

Jeg har 15 års erfaring som psykolog og lang erfaring i, hvordan du kan arbejde med at styrke dig selv og få ryddet op i dine bagvedlæggende mønstre og lære at ændre dine strategier? Et forløb hos mig hjælper dig til at genfinde din retning i livet og lære nye gode vaner, som styrker dig, så du kan leve et liv i balance. Det er muligt at leve en tilværelse, hvor du er i bedre kontakt med dig selv og dine værdier og mindre fordømmende og kritisk overfor dig selv.

Få hjælp og vejledning til at få dit selvværd igen. For nogle mennesker kan det være hjælpsomt at tale med en professionel omkring at have lavt selvværd, for at bearbejde de bagvedliggende mønstre, der holder dig fast i dit syn på dig selv. Ligeledes kan en psykolog hjælpe dig med at få nye redskaber og gode vaner, så du styrkes og står stærkt i dig selv. Jeg har lavet en lille velkomstvideo, hvor du kan se mere om hvem jeg er og hvordan jeg kan hjælpe dig, lige her

Hvis du har brug for min hjælp, ringer jeg dig gerne op. Du er også velkommen til at skrive en mail til mig.

Hvad er lavt selvværd?

Ordet selvværd dækker over en persons oplevelse af sit eget værd som menneske. Har man højt selvværd, oplever man, at man er noget værd. Det betyder f.eks., at man har det godt med sig selv, at man ved, man er værd at elske, og at man fortjener at have det godt.

Ved lavt selvværd forholder det sig omvendt. Her tvivler man på sit eget værd – om man er god nok, og værdig nok til at blive elsket eller have det rart. Det kan være meget hæmmende for ens liv at have det sådan. Hvis du tror på disse tanker, kan det komme til at påvirke dit valg i livet på en negativ måde.

Det kan betyde, at du afholder dig fra at gøre ting, der ellers betyder noget for dig. Mennesker med lavt selvværd undervurderer nemlig ofte deres positive sider og overvurderer i stedet deres ”mangler”.

Men når du afholder dig fra at gøre ting, der har værdi for dig, kan du komme til at leve et liv forbundet med nedtrykthed. Det lave selvværd kan være socialt hæmmende, og påvirke ens syn på egne præstationer og kvaliteter. Det kan også bidrage til depressive symptomer eller til stress, hvis man stiller urimelige krav til sig selv.

De negative forestillinger kan begrænse ens adfærd, så man enten holder sig tilbage eller forsøger at kompensere i situationer, hvor man føler sig mindre værd. Så lider du af et lavt selvværd kan det have konsekvenser for din livskvalitet.

Selvværd er ikke en fastlåst størrelse. Ens selvværd kan udvikle sig hele livet. Det betyder, at selvom man har gået med lavt selvværd i mange år, kan man påvirke og styrke det.

Årsager til lavt selvværd

Både børn og voksne kan opleve at være i et utrygt miljø, med nedsættende bemærkninger og kritik. Udviklingen af selvværdet starter allerede i barndomsårerne, hvor afstemningen fra ens nærmeste voksne er vigtig.

Det kan påvirke den opfattelse, du har af dig selv på en negativ måde, hvis du ikke er blevet mødt af positive og anerkendende voksne.

Et skadet selvværd kan let blive forstærket både i ungdoms- og voksenlivet, da man vil være tilbøjelig til at opsøge og tilpasse sig omgivelserne og gentage det mønster man har lært. Det kan både være i ens parforhold, i arbejdslivet, overfor sine forældre eller i forhold til familiemedlemmer.

SYMPTOMER PÅ LAVT SELVVÆRD

Gå fra negative til positive tanker om dig selv. Du er god nok, præcis som du er

Når man oplever lavt selvværd kredser ens tanker ofte om negative og kritiske antagelser om sig selv. Man kan have tilbøjelighed til at “samle på” erindringer om fiasko eller ting, man ikke har gjort godt nok. Mange mennesker med lavt selvværd stiller derfor ofte meget høje krav til sig selv og kan have tendens til at underkende egne præstationer og kvaliteter.

Når vi begynder at se negativt på os selv, kan det være svært at tage imod komplimenter og ros, både fra andre men også fra os selv. Man kan nå derhen, hvor man aldrig synes man gør det godt nok eller er god nok.

Lavt selvværd kan også påvirke de sociale sammenhænge, hvor man kan føle sig usikker, have problemer med at sætte sine grænser og sige fra eller være optaget af at please andre eller søge andres accept af en. Men det lave selvværd kan også i sig selv være årsagen til, at man føler uro og bekymrer sig om alt muligt forskelligt eller bare aldrig er rigtig tilfreds med sit liv.

FÅ MIN HJÆLP

Ønsker du hjælp til at håndtere dit lave selvværd er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf 20 64 61 31, på mail eller bestille tid online her. Du skal være opmærksom på at jeg ikke tager imod henvisninger fra lægen. Hvis du har en sundhedsforsikring gennem Skandia eller Danica, kan du få dine sessioner helt eller delvist dækket. Hvis du er medlem af sygeforsikringen danmark dækker de i visse tilfælde også en del af behandlingen.

Du kan kontakte mig her

 Et forløb hos mig

De teknikker, som du kommer til at arbejde med i et forløb hos mig, skræddersyes til lige netop dig, og den måde dit manglende selvværd kommer til udtryk på. Jeg har gennem samtaler med mange mennesker med lavt selvværd, opbygget en solid værktøjskasse og har stor erfaring i at støtte dig, til at få bearbejdet de eventuelle årsager, der ligger bag samt hjælpe dig til nye bedre strategier.

I et forløb får du:

 • Bearbejdet bagvedliggende mønstre til dit manglende selvværd
 • Hjælp til at udvikle dit fokus hen imod en mere positiv og accepterende følelse af dig selv
 • Hjælp til at lytte ind bag ved dine tanker og ind i dit hjerte, så dit fokus kommer hen imod det der betyder noget for dig i dit liv
 • Hjælp til at skabe en tilværelse med gode og sunde vaner
 • Lært hvordan du bruger din krops signaler til at gå bag om dine tanker
 • Lært at dine tanker, adfærd og antagelser om dig selv er med til at vedligeholde dit syn på dig selv, både positivt og negativt
 • Lært at du ikke behøver at være perfekt for at blive elsket

I et forløb lærer du:

 • Hvordan du bliver ven med din indre kritiker
 • Hvordan du ændrer dine vaner, så du får flere positive tanker om dig selv
 • Hvordan du gør mere af det, som er vigtigt for dig, selvom det gør dig nervøs
 • At få øje på den negative cirkel og bryde den
 • Hvordan du giver dig selv omsorg, og lærer at holde mere af dig selv
 • Hvordan du siger fra på en positiv måde, så du styrker dig selv
 • Hvordan du møder dig selv på en ny hensigtsmæssige måde, som styrker dit selvværd, så du oplever balance

Et selvkærligt tankemønster er noget,

man kan træne

… En proces

At arbejde med at styrke dit selvværd er en proces der tager tid. Men gennem sessionerne og øvelser i din hverdag vil du mærke, at du får det bedre med dig selv når du begynder, at integrere de nye strategier som du lærer gennem sessionerne.

Få kontakt til dine styrker og kom ud af de dårlige mønstre, der skader dit selvværd

SESSIONER MED FOKUS PÅ KROP, SJÆL OG PSYKE. Hos mig er sessioner baseret på, at heling og næring kommer fra både krop, sjæl og psyke. Jeg arbejder ud fra en unik metode, hvor jeg kombinerer en spirituel livsforståelse med evidensbaserede psykologiske metoder. Det er en kombination, hvor mindfulness, sammenhængen mellem krop og psyke og læring om, hvordan du giver dig selv omsorg går hånd i hånd med dokumenterede metoder inden for psykologien. Du kan læse mere om hvordan sessionerne forløber her

IGENNEM MERE END 20 ÅR HAR JEG ARBEJDET MED SPIRITUALITET og menneskelig udvikling. At have det spirituelle med, er ikke noget der er mystisk, da vi alle er udstyret med en intuition eller mavefornemmelse som vi kan lære at lytte til. Spirituel psykologi handler bl. a om at lytte ind bagved sindet, lære mindfulness og hvordan nærværet og intuitionen kan bruges som modspil til din indre kritiker, men derimod til at mærke at alle mennesker er værdifulde. Spiritualitet er også en måde at være i livet på og troen på, at der er mere mellem himmel og jord end det blotte øje kan se.

KORT SAGT ER SPIRITUEL PSYKOLOGI en kombination af evidensbaserede metoder, neuropsykologisk viden, østlig filosofi med spirituel livsanskuelse samt personlig erfaring. Jeg har udviklet en metode, der er effektfuld og omsorgsfuld, hvor mine klienter hurtigt mærker en bedring og ro. Du kan læse mere om mig og min baggrund her og om spirituel psykologi her.

Lisbeth Wrang
Autoriseret psykolog, specialist i klinisk psykologi og
medlem af Dansk Psykologforening

Kontakt

Telefon: 20 64 61 31

NB: Jeg tager ikke imod henvisninger fra egen læge.

Send en besked her:

  ANMELDELSER

  1 : 1 sessioner

  “Jeg kontaktede Lisbeth, fordi jeg oplevede, at jeg var havnet lidt for meget i alt det negative. Jeg havde svært ved at finde meningen i det hele og føle, at jeg var noget værd. Følte mig mest ked af det, ensom og spildte min tid på netop disse følelser.

  Igennem sessionerne med Lisbeth blev jeg på en tryg og behagelig måde konfronteret med alt det svære og samtidig fik jeg en masse handlemuligheder. Jeg blev med Lisbeths metoder guidet til at mærke mig selv, finde ind til kernen i mig selv, finde løsningerne til hvad der virker for mig og til at tro på, at der er en vej frem.
  Jeg har oplevet, at jeg kan vende det negative til det positive, at jeg ikke skal være en anden end den jeg er, men det er nogle mønstre og vaner, jeg skal arbejde på at ændre – og det kan jeg godt!

  Jeg går altid herfra tanket op med optimisme og jeg føler, at jeg kan overkomme det svære, jeg møder på min vej. Hvis jeg ryger i et ”sort hul” er der altid en mulighed for at komme op af det igen. Jeg har fået redskaber igennem sessionerne, hvor der er en vekselvirkning af samtale, vejledning og terapi.”

  Anja K. Jensen

  1 : 1 sessioner

  "Forløbet hos Lisbeth har lært mig at blive mere opmærksom på, at lytte til min intuition og ligge mærke til de signaler, som sætter en negativ tanke i gang.

  Jeg har lært at mærke min krop med bl.a vejrtrækningsøvelser og fået gode teknikker jeg kan bruge i hverdagen, så jeg kan skabe mere glæde og overskud.

  Det er dejligt, at blive udfordret med gode spørgsmål, som tvinger mig til, at mærke efter. Vi har arbejdet med stress, hvad der gør mig usikker i forskellige situationer og jeg har fået redskaber ift hvad jeg selv kan gøre for at ændre dette, som virker.

  Terapien foregår med høj empati hos Lisbeth, som altid har gjort at jeg føler mig tryg. "

  Kvinde, 37 år

  1 : 1 Sessioner

  "Jeg startede hos Lisbeth fordi jeg havde rigtig mange negative følelser omkring mit liv og mig selv. Jeg havde en tomhedsfølelse og en stor følelse af utilstrækkelighed og lavt selvværd.

  Jeg har fået rigtig meget ud af forløbet. Jeg har lært en masse metoder og teknikker til, hvordan jeg skal møde de problemer jeg har og hvordan jeg skal opføre mig. Jeg tænker meget over at opføre mig overfor andre som jeg ønsker de skal opføre sig overfor mig. Et andet redskab jeg også bruger meget er, at have fokus på det positive fremfor kun det negative, fx sige til mig selv at jeg er ok som jeg er og smuk og det hjælper faktisk meget mere end man tror.

  Vi har arbejdet med min selvtillid, hvordan tingene hænger sammen, hvorfor jeg føler lavt selvværd og hvordan jeg kan styrke mig selv. Vi har talt meget om værdier og grænser og det er virkelig noget jeg har forstået og kan bruge, fx hvad det gør ved en ikke at få lyttet til sine grænser og værdier. Det er rart at få konkrete redskaber til hvad jeg skal gøre.

  Jeg anbefaler virkelig andre at komme hos Lisbeth. Det er rart at tale om sine problemer og at Lisbeth kan se og forstår tingene fra et andet perspektiv. Det er rart at blive hjulpet af en, der kan hjælpe en på andre måder, end dem man kender i forvejen".

  Majken, 15 år

  Du kan læse flere anmeldelser her

  Back To Top