skip to Main Content

Lisbeth Wrang

Spirituel Psykolog

Autoriseret & specialist i klinisk psykologi

Når traditionel psykologi møder spirituelle
metoder, fører det til
personlig vækst og livsglæde

For at komme igennem traumer, stress eller livskriser har man brug for hjælp, fra en fagperson, som evner at se på helheden i det enkelte menneske. Når krop, sjæl og psyke næres, og de alle bringes i spil, er chancen for at skabe varige positive forandringer langt højere end ved traditionel samtaleterapi.

For mig er spiritualitet en naturlig evne vi alle er født med. Det er ikke spor mystisk, men giver os adgang til vores essens og intuition. Det er en følelse af at være forbundet til noget større. At der er mere mellem himmel og jord, end vores logiske hjerne kan forstå. Når vi er i kontakt med det intuitive, bliver vi trænet i at mærke og føle, i stedet for at tænke os til hvad der føles rigtigt og forkert i vores liv. Vi bliver så at sige mere autentiske og tilstedeværende i livet. Det er også fra vores kerne, at vi kan arbejde med vores personlige udvikling.

Jeg er brobygger mellem evidensbaseret psykologi og spirituelle anskuelser og værdier. Igennem mere end 20 år har jeg arbejdet med spiritualitet og menneskelig udvikling. Jeg er spirituel psykolog og i dette krydsfelt, har jeg udviklet en metode, der er gennemprøvet, effektfuld og omsorgsfuld, hvor mine klienter hurtigt mærker bedring og ro på nervesystemet og samtidig skaber dybe og varige forandringer mod et liv med højere energi, glæde og trivsel.

Ro i nervesystemet er den
direkte adgang til din sjæl

Jeg er uddannet psykolog fra New York og København. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og specialistgodkendt i klinisk psykologi for voksne. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening. Det betyder, at jeg arbejder under Dansk Psykolog Forenings etikregler og psykologlovgivningens regler om tavshedspligt.

Jeg har arbejdet som psykolog siden 2004, først i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) både som psykolog og som en del af ledelsesteamet. Fra 2010 til 2016 i Arbejdsmiljø København (AMK). I 2015 startede jeg som selvstændig psykolog på Frederiksberg. Jeg driver i dag min egen klinik i Søborg nær København, hvor jeg både har 1:1 sessioner, udviklingsforløb, kursusvirksomhed og arrangerer retreats inden for personlig udvikling og spirituel psykologi.

Hvis du har lyst til at læse min personlige historie, kan du læse mere her

Lisbeth Wrang
Autoriseret psykolog, specialist i klinisk psykologi og
medlem af Dansk Psykologforening

Rikke Hertz
Counseling Director & spirituel erhvervsrådgiver

Lisbeth er en helt særlig vis og energifyldt psykolog, der i højeste grad mestrer både en stor faglig kompetence kombineret med en stærk intuitiv evne.

 

Hun har en spirituel kanal, som er klar, ren og som sætter retning og viser vej. Hun river ikke ned, hun bygger op empatisk og direkte. Hun kommunikerer sine indsigter på en skarp og effektiv måde, der altid er indpakket i rummelighed, accept og tolerance. Det udmønter sig i, at hun rykker ved mennesker. Rykker dem til et endnu bedre sted og til en mere autentisk, stærk og balanceret version af dem.

 

Jeg har største respekt for hendes måde at forvalte både det hardcore videnskabelige, faktuelle og akademiske i tæt samspil med hendes intuitive fornemmelser. Hun giver så meget og gør sig ekstremt umage for at gøre en forskel, samt at løfte, støtte og give et kærligt skub i den rigtige retning.

 

Ingen temaer er for store eller for tunge, Lisbeth forvalter sine evner til at spille mennesker stærke og se deres potentialer – samt udfordrer dem på deres livshistorier.

Igennem sessioner med Lisbeth, forløses gamle begrænsende mønstre, væremåder og manglende glæde til mening, handling og livsudfoldelse. Hun støtter og inspirerer til nye veje og giver redskaber og inspiration til nye måder at se verden på. Hun er specialist i at give dig strategier til at håndtere dig selv på en energigivende og indsigtsfuld måde.

 

Må alle der er udfordret eller kæmper med sig selv tage et forløb hos Lisbeth – og stop først, når du er kommet i mål! Sæt din standard højt til kvaliteten i dit liv, og lad hende hjælpe dig dertil.

Kontakt

Eller send en besked her:

    Back To Top