skip to Main Content
Hvad Er Spirituel Psykologi?

Hvad er spirituel psykologi?

Hvad vil det sige, at arbejde med en spirituel psykolog? I dette indlæg kan du blive klogere på, hvorfor det giver mening at arbejde både med sjæl og ego, når man arbejder med kriser og personlig udvikling.

Emnet har været på bordet mange gange, når jeg mødes med kolleger eller venner. For som klinisk psykolog har der traditionelt set været en skillelinje. Der er psykologi og der er spiritualitet.

Men for mig har det altid været to forbundne kar. Og dette indlæg handler om det tankesæt og de metoder, der for mig ligger bag spirituel psykologi.

Jeg har arbejdet med den menneskelige udvikling på alle niveauer, både i den alternative verden og i den forskningsbaserede professionelle verden igennem mere end 25 år.

Psykologi er et fantastisk redskab til at skabe klarhed, når man mærker fundamentet slå revner under fødderne. Men min erfaring er, at man kan nå endnu længere med den personlige udvikling. At man kan lykkes med at skabe et liv med autentisk glæde. De varige forandringer finder sted, når vi mærker kontakt med vores essens. Når vi får sjælen med. Ved for eksempel at lære at bruge åndedrættet rigtigt, mindfulness og intuition, arbejder vi samtidig på et dybere spirituelt plan.

Min erfaring er, at når krop, sjæl og psyke næres og de alle bringes i spil, er chancen for at skabe varige positive forandringer langt højere end ved traditionel samtaleterapi

Den traditionelle psykologi arbejder med vores personlighed. Den er effektiv til at skabe et sundt ego. Men den mangler et rigtig vigtigt ben i den menneskelige udvikling: Sjælen.
Og hvordan definerer vi så sjælen?

Sjælen er vores kerne
Jeg kunne starte med begrebet sjæleløst. Vi har alle en fornemmelse af, hvad det vil sige, når noget er sjæleløst. Det er identitetsløst, uautentisk og konformt. Upersonligt kunne man måske nærme sig til at sige.

Sjælen er vores kerne. Den er helt upåvirket af vores omgivelser og af vores livshistorie. Sjælen kan defineres som vores naturlige og ægte selv, og som den vi er, når vi er den bedste udgave af os selv. Når vi er i kontakt med vores sjæl og lever fra den, er vi derfor autentiske og oplever mening i livet. Vi oplever fællesskab og følelsen af at være forbundet med både os selv og omverdenen. Når vi er til stede i vores sjæl, er vi i stand til at se andre og os selv i det højeste lys uden at dømme eller vurdere.

Sjælen gør det muligt at se bagom psyken. Det er her vi mærker følelsen af, at vi alle grundlæggende er gode nok, som vi er. Kort sagt er sjælen optaget af, hvordan vi kan bidrage som den, vi er, med det vi kan og med vores potentialer, missioner og visioner.

Vi skal øve os i at lytte til vores sjæls stemme, for her er vi i kontakt med os selv og vores værdier

Det udskældte ego
Vores psyke, som vi også kalder vores ego, er derimod styret af vores sind. Ego’et er mere eller mindre tilpasset omverdenens krav, moral og regler. Vi oplever alle gennem livet at vores ego såres på grund af afvisninger og andres manglende anerkendelse, eller at det higer efter accept, for at vi kan føle os gode nok.

Ego’et er ofte blevet udskældt og betegnet som noget, vi skal af med. Noget i os der er grimt. Men vi har også brug for vores ego, fordi ego’et gør det muligt at handle på vores sjæls stemme og få ting til at ske i den ydre verden. Der hvor vi skal være opmærksomme, er når vores ego begynder at dominere vores identitet. For så kommer vi langt væk fra at lytte til os selv og vores intuition, som er vores indre stemme og GPS.

Men hvis vi kun er i vores ego, er der en risiko for, at vi udelukkende ser verden og os selv ud fra vores psykologi, som er vores tillærte historie. Vores psykologi består af vores ubevidste mønstre, vurderinger og projektioner. Derfor er det vigtigt, at vores ego går hånd i hånd med vores sjæl, for det er på denne måde, at vi er empatiske og autentiske mennesker.

Stress, angst og depression opstår når der er konflikt mellem ego og sjæl
Når der opstår konflikt mellem sjæl og ego, og når vi ikke lever i overensstemmelse med vores autentiske selv, kan vi få ubalancer i krop og sind. Det kan fremstå som stress, angst, depression, irritabilitet, utilstrækkelighedsfølelse og manglende glæde og trivsel.

Det handler derfor om at skabe en indre dialog mellem sjælen og ego’et for på den måde, at finde vores eget personlige og sjælelige udtryk. Når vi udtrykker os gennem både personlighed og sjæl, bliver vores udtryk autentisk og oprigtigt.

I spirituel psykologi fokuserer vi både på sjæl og psyke – at vi er mere end vores psyke. At når vi lytter til vores inderste stemme, det, som jeg kalder vores sjæl, kommer vi i kontakt med, den, vi i virkeligheden er.

Spirituel psykologi handler derfor om at forene den viden, vi har i dag om psykologi, med den spirituelle forståelse af, at vi har en sjæl. Med en kombination af et spirituelt livssyn og evidensbaseret psykologi har vi derfor her en ny måde at arbejde med vores mønstre og snubletråde og personlige udvikling på.

Spirituel psykologi arbejder på flere niveauer
Jeg får ofte spørgsmålet, om jeg arbejder anderledes med mine klienter, end mere traditionelle psykologer. Konkret arbejder vi bare på lidt flere niveauer. Fordi vejen til større bevidsthed går gennem nærvær i kroppen og gennem sjælen. Vi arbejder med at lære at lytte til den indre stemme. De fleste af os har en tendens til ikke at lytte til vores indre stemme, når tingene bliver for udfordrende. I stedet kommer vi måske til kun at lytte til følelserne. Vi kommer på afveje, når vi forsøger at handle os mentalt ud af tingene, og når vi kæmper imod de ting, vi ikke kan ændre. Når vi lukker af for vores sjæls stemme for længe, og kun har fokus på alt det svære og negative, bliver vi uautentiske mennesker.

Vi skal bruge psykologien til at forstå, hvor meget og på hvilken måde vores ubevidste snubletråde styrer vores liv og vi skal bruge spiritualiteten til at vende tilbage til vores dybere jeg, vores sjæl, vores essens

Vejrtrækning som en genvej til din sjæl
I spirituel psykologi spiller vejrtrækningen en central rolle. Det gør den bl.a. fordi, det kan være med til at skabe en lettere vej til sjælens stemme. Det at trække vejret rigtigt og mærke vores kropslige fornemmelser og samtidig være tilstede er alle måder at nå ind i vores sjæl på. Når vi mærker os selv indefra og lytter, har vi også mulighed for at lære vores mønstre at kende. Når vi støder ind i gamle tankemønstre, skal vi forstå, at tanker blot er tanker og ikke vores sjæls stemme. Vi kan ikke ændre vores livshistorie, men vi kan arbejde på at ændre tankerne og følelserne og derved ændrer vi energien i det.

Spirituel psykologi er også at arbejde med at finde ind til vores egen sandhed. Vores egne indre værdier. Der er ikke en facitliste, som er fælles for alle. At finde ind til sandheden og være ærlige, er den største gave vi kan give os selv. Og dernæst handler det om at finde modet og styrken til at handle på de indsigter. Det kan være at ændre mønstre eller snubletråde, der begrænser vores liv.

Det at trække vejret rigtigt, være i vores krop, sanse, føle og meditere, kalder os tilbage i vores sjæl

En meningsfuld vej til glæde og overskud
Spirituel psykologi handler om, at arbejde med os selv og vores personlige udvikling med en kombination af spirituelle værktøjer og evidensbaseret psykologi. Det er derfor ikke så meget et spørgsmål om enten eller, men mere et både og.

Og for mig er der ikke noget mere meningsfuldt end at hjælpe folk igennem kriser og videre til en meningsfuld tilværelse, hvor der også er glæde og overskud med alle de niveauer og metoder, vi har tilgængelige.

Ved at forbinde krop, sind og sjæl, gennem spirituel psykologi kan vi gøre op med de svære ting

Hvis du vil læse mere om, hvordan jeg arbejder og hvordan jeg kan hjælpe dig, kan du læse mere her. Jeg afholder også spirituel psykologiske udviklingsforløb, som du kan læse om her.
Af hjertet tak fordi du læste med!
Lisbeth

 

Back To Top